Doelstellingen

Doelstellingen 2015-07-17T12:47:19+00:00

Stichting OPEN is een non-profit organisatie met als primaire doel het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek naar psychedelica vanuit verschillende disciplines. We beogen een gezond academisch klimaat te scheppen waarin wetenschappers de mogelijkheid hebben de werkingsmechanismen, de risico’s en de mogelijke klinische toepassingen van deze middelen te onderzoeken. We zijn van mening dat de therapeutische potentie van psychedelica veelbelovend is en serieuze aandacht verdient. Het verzamelen en verspreiden van objectieve en op wetenschappelijk onderzoek gefundeerde informatie zien wij daarom als cruciaal.

Stichting OPEN beoogt deze doelstellingen te verwezenlijken door:

♦  Het organiseren van lezingen, conferenties en andere informatieve bijeenkomsten aan universiteiten.

♦  Het bieden van financiële ondersteuning voor wetenschappelijk onderzoek en het assisteren van studenten bij hun zoektocht naar supervisie.

♦  Het creëren van een netwerk bestaande uit studenten, academici, medici en therapeuten, waardoor nieuwe contacten en samenwerkingen kunnen ontstaan en waardoor men elkaar wederzijds kan inspireren.

♦  Het vormen van een platvorm voor de bundeling en verspreiding van nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen.