Over OPEN

Over OPEN 2017-06-11T13:24:56+00:00

Stichting OPEN is een interdisciplinair initiatief dat wetenschappelijk onderzoek naar psychedelica stimuleert. Door het organiseren van lezingen, symposia en andere informatieve bijeenkomsten op universiteiten wekken wij de interesse van onderzoekers. Wij verspreiden eerlijke informatie over zowel het potentieel als de risico’s van psychedelica, en pogen daarmee het stigma te verminderen dat rust op onderzoek naar psychedelica. OPEN fungeert als een centraal punt in een voortdurend groeiend netwerk van nationale en internationale experts op het gebied van onderzoek naar psychedelica. Een centrale focus voor de komende jaren zal het faciliteren en financieren van wetenschappelijk onderzoek naar psychedelica in Nederland zijn.

Het idee om Stichting OPEN op te richten ontstond in januari 2006 in Basel, Zwitserland. Hier vond het LSD symposium plaats, dat werd georganiseerd ter ere van de 100e verjaardag van Albert Hofmann, de uitvinder van LSD. Het samenzijn met zoveel mensen die op een serieuze, wetenschappelijke manier met psychedelica bezig zijn, was voor zowel Dorien Tatalas als Joost Breeksema een bijzonder inspirerende ervaring. Dat zich onder de sprekers geen Nederlandse wetenschappers bevonden, wekte onze verbazing, en dit was voor ons de aanleiding om Stichting OPEN op te richten, met als doel om onderzoek naar psychedelica meer bekendheid en toegankelijkheid te verlenen onder academici.